Recerca / Research

Ací trobareu les meues línies de recerca i la publicacions.

Below you will find the main focuses of interest of my research, as well as a link to my doctoral dissertation.

Línies d’investigació:

 • lingüística diacrònica, gramaticalització, construccionalització i canvi semàntic
 • semàntica, modalitat, evidencialitat
 • fraseologia
 • lingüística aplicada, neologia, terminologia
 • didàctica de la llengua i teoria lingüística
 • estandardització
 • lingüística de corpus
 • Gramàtica Cognitiva, blending i subjectivació
 • català, occità, espanyol, llengües romàniques

Research interests:

 • diachronic linguistics, grammaticalization, constructionalization and semantic change
 • semantics, modality, evidentiality
 • idioms
 • applied linguistics, neology, terminology
 • language learning and theoretical linguistics
 • standardization
 • corpus linguistics
 • Cognitive Grammar, blending and subjectification
 • Catalan, Occitan, Spanish, Romance languages

 

Tesi doctoral

Gramaticalització i subjectivació de la modalitat en català antic. Un estudi de corpus de les perífrasis <deure + Inf> i <haver (a/de) + Inf>

Aquesta recerca s’ocupa de l’evolució semàntica de les perífrasis verbals modals <deure + Inf> i <haver (a/de) + Inf> en català antic, des d’una perspectiva cognitiva. És un estudi de corpus que descriu la gramaticalització de les perífrasis, des que es formen en la llengua llatina fins a la fi del s. XVI. En aquest procés s’observa que des dels significats modals prototípics, la necessitat deòntica i la necessitat externa, afloren un fum de matisos nous al voltant del futur i l’evidencialitat inferencial. Això provoca canvis en la configuració de la xarxa semàntica i les relacions entre els sentits de cada categoria (Geeraerts 1997). En aquest sentit la gramaticalització d’aquestes perífrasis palesa les regularitats interlingüístiques del canvi semàntic (Traugott & Dasher 2002).

Aquest estudi reflexiona sobre el canvi semàntic, els mecanismes que hi intervenen i les motivacions que el provoquen. En el marc de la Gramàtica Cognitiva de Langacker (1987, 1991a, 1999b) i les aportacions de Pelyvás (1996, 2000, 2006), es descriu el canvi semàntic en termes d’una atenuació de la força i una progressiva subjectivació.

Doctoral dissertation

Grammaticalization and subjectification of the modality in Old Catalan. A corpus-based study of modal periphrases <deure + Inf> (‘must’) and <haver (a/de) + Inf> (‘have to’)

This research study deals with the semantic evolution of the modal verbal periphrases <deure + Inf> and <haver (a/de) + Inf> in Old Catalan, from a cognitive perspective. It is a corpus study that describes the periphrasis grammaticalization, from the time they are formed in Latin language to the end of the 16th century. This process shows that from the prototypical modal meanings, the deontic necessity and external necessity, many new nuances emerge about the future and the inferential evidentiality. This causes changes in the configuration of the semantic network and the relationships between the meanings of each category (Geeraerts 1997). In this sense, the grammaticalization of these periphrases clarifies the interlinguistic regularities of semantic change (Traugott & Dasher 2002).

This study reflects on semantic change, the mechanisms involved and the motivations that cause it. Framed within of Langacker’s Cognitive Grammar (1987, 1991a, 1999) and Pelyvás’ contributions (1996, 2000, 2006), it describes the semantic change in terms of a fading force and a progressive subjectification.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Bloc a WordPress.com.

A %d bloguers els agrada això: